Tomter

Reguleringsbestemmelser for feltet kan du laste ned her.

Mer informasjon om enkelt tomtene finnes i menyen til venstre.

Tomt 65

Størrelse tomt : 1,5 daa
Kontakt: Gullik Riste
Tlf: 959 35 554
Klikk her for E-post

 

Tomt 20

Størrelse tomt : 1,5 daa
Kontakt: Gullik Riste
Tlf: 959 35 554
Klikk her for E-post

Tomt 24

Størrelse tomt : 1,5 daa
Kontakt: Gullik Riste
Tlf: 959 35 554
Klikk her for E-post

Tomt 66

Størrelse tomt : 1,3 daa
Kontakt: Gullik Riste
Tlf: 959 35 554
Klikk her for E-post

Tomt 22

Størrelse tomt : 1,5 daa
Kontakt: Gullik Riste
Tlf: 959 35 554
Klikk her for E-post

Tomt 64

Størrelse tomt : 1,5 daa
Kontakt: Gullik Riste
Tlf: 959 35 554
Klikk her for E-post

Tomt 29

Størrelse tomt : 1,1 daa
Kontakt: Gullik Riste
Tlf: 959 35 554
Klikk her for E-post

Tomt 30

Størrelse tomt : 1,7 daa
Kontakt: Ole J Magistad
tlf: 913 53 100
Klikk her for E-post

Tomt 68

Størrelse tomt : 1,7 daa
Kontakt: Ole J Magistad
tlf: 913 53 100
Klikk her for E-post